Տեղեկատվական կենտրոն

Տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի ձԵՎ

Օրինակելի ձեւ

Մարմնի, կազմակերպության անվանումը
Տեղեկություններ տրամադրող պաշտոնյայի անուն, ազգանունը
(նախարար / նախարարի տեղակալ / աշխատակազմի ղեկավար)

Դիմողի անուն, ազգանուն, հայրանունը
Բնակության, աշխատանքի կամ ուսման վայրի հասցեն
քաղաքացիությունը
հեռախոսահամարը
էլեկտրոնային փոստի հասցեն
ծանուցում ստանալու եղանակի մասին նշում

 

Տեղեկություն ստանալու հարցում

 

 

Հարգելի պրն/տկն…………,

համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 51 եւ 42  հոդվածների եւ "Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի` խնդրում եմ ինձ տրամադրել տեղեկություններ ------------------------ (հնարավորինս հստակ ձեւակերպեք անհրաժեշտ տեղեկությունը) մասին:

"Տեղեկատվության ազատության մասին" ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն` քաղաքացիների տեղեկություն ստանալու գրավոր հարցմանը պատասխան տրվում է այն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում, բացառությամբ լրացուցիչ աշխատանք պահանջող տեղեկատվության (30-օրյա ժամկետ): Ուստի, խնդրում եմ տեղեկություն ստանալու հարցումիս պատասխանել օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում:

Տեղեկատվության տրամադրումը մերժելու դեպքում խնդրում եմ գրավոր տեղյակ պահել մերժման հիմքի մասին (հոդված 11) եւ հնարավորության դեպքում տրամադրել այն պետական մարմնի կամ պաշտոնատար անձի հասցեն, որին կարող եմ ուղղել հարցումը:

(Պատրաստ եմ վճարել տեղեկատվության պատճենահանման ծախսերը):


Կանխավ շնորհակալ եմ`


անուն, ազգանուն, ստորագրություն

ամսաթիվ

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին