Տրանսպորտ

Լիցենզավորման գործընթացի փաստաթղթեր

 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեության կազմակերպում
(դիմումների և հայտերի ձևեր)


Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է`

Դիմում

Հայտ ձև 1

Հայտ ձև 2

Հաշվետվություն ձև4

Այլ դիմում

Դիմում

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպում
(դիմումների և հայտերի ձևեր)

1. Անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների կողմից մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա և ներդիրներ ստանալու համար անհրաժեշտ է`

Դիմում

Հայտ ձև 1

Հայտ ձև 2

Հայտարարություն ձև 3

ՑԱՆԿ

Լիցենզիա և ներդիր ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի

Տաքսամոտորային փոխադրումներում ներգրավվող ավտոմոբիլներին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ

ՕՐԻՆԱԿ

Տրանսպորտային միջոցի վարձակալման պայմանագրի

Դիմումի ձևեր

 Համալրման

Լիցենզիան և ներդիրն ուժը կորցրած ճանաչելու

Լիցենզիայի ներդիրն ուժը կորցրած ճանաչելու

 

2. Ֆիզիկական անձանց կողմից մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների իրականացման լիցենզիա և ներդիրներ ստանալու համար անհրաժեշտ է` 

Դիմում

Հայտ ձև 1

Հայտ ձև 2

Հայտարարություն ձև 3

ՑԱՆԿ

Լիցենզիա և ներդիր ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի

Տաքսամոտորային փոխադրումներում ներգրավվող ավտոմոբիլներին ներկայացվող պարտադիր պահանջներ

 ՕՐԻՆԱԿ

Տրանսպորտային միջոցի վարձակալման պայմանագրի

Դիմումի ձևեր

Համալրման

Լիցենզիան և ներդիրն ուժը կորցրած ճանաչելու

Լիցենզիայի ներդիրն ուժը կորցրած ճանաչելու

Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում
(դիմումների և հայտերի ձևեր)

1. Լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ է`

Դիմում

Հայտ ձև 1

2. Այլ դիմում
 
Սույն բաժնում ներկայացված ձևաթղթերի լրացման վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու համար դիմել 010-54-86-00 հեռախոսահամարով, Ա. Ստեփանյանին:
 
 
Լիցենզիա ստանալու համար փաստաթղթերը կարելի է ներկայացնել www.e-gov.am/licenses էլեկտրոնայինհասցեով, փոստով կամ առձեռն` Ք. Երևան Նալբանդյան 28:
 

 

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին