Կադրային ապահովում

Մրցույթի արդյունքներ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային ծրագրերի և մշտադիտարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Ղ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ3-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը չհաղթահարելու մասին տեղեկատվություն

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության տեղական ինքնակառավարման հարցերի համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի(ծածկագիր՝ 22-33․2-Մ1-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ Էներգետիկայի վարչության էներգաարդյունավետության և տեխնիկական նորմատիվների բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.5-Մ6-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցը համարվել է չկայացած

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլը չհաղթահարելու մասին տեղեկատվություն

ՀՀ ՏԿԵՆ Էներգետիկայի վարչության էներգաարդյունավետության և տեխնիկական նորմատիվների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.5-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության համայնքային բյուջեների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34,2-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների չներկայանալու վերաբերյալ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ Էներգետիկայի վարչության էներգաարդյունավետության և տեխնիկական նորմատիվների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.5-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության մշտադիտարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության մշտադիտարկման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Հաշվարկային կենտրոն>> ՓԲԸ-Ի գլխավոր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.3-մ6-1) թափուր պաշտոնը վարկանիշային ցուցակներից համարելու համար անցկացված հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության համայնքային բյուջեների բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34,2-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.12-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.14-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի(ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.12-Մ2-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության կազմակերպատնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության համայնքային բյուջեների բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34,2-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չկայանալու մասին տեղեկատվություն

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.14-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-34․1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի(ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․6-Մ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության  և  կոշտ  թափոնների կառավարման վարչության կապիտալ ծրագրերի աջակցության բաժնի պետի   (ծածկագիր՝ 22-33.4-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության կազմակերպատնտեսական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-34․1-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ  ՏԿԵՆ  Ճանապարհային  ոլորտի   քաղաքականության   վարչության  ճանապարհային  քաղաքականության  բաժնի գլխավոր մասնագետ ( ծածկագիր ՝ 22․33․10 Մ2-11 ) թափուր  պաշտոնը  անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․6-Մ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ  Տարածքային (կապիտալ ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչության կոշտ  կենցաղային թափոնների կառավարման բաժնի պետի  (ծածկագիր՝ 22-33․4-Ղ4-1) թափուր  պաշտոնը  անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ  ՏԿԵՆ  Ճանապարհային  ոլորտի   քաղաքականության   վարչության  ճանապարհային  քաղաքականության  բաժնի գլխավոր մասնագետ ( ծածկագիր ՝ 22․33․10 Մ2-11 ) թափուր  պաշտոնը  անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման վարչության պետի  (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ»՝ «Հայատոմ» փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի  հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության նախարարության իրավական շահերի պաշտպանության  բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր  մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության կազմատնտեսական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության նախարարության  իրավական շահերի պաշտպանության  բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր»  ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջտարածաշրջանային համագործակցության և արարողակարգի բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ6-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության  պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարող մասնակից չի եղել

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 22-34.8-Մ3-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում>>  ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթում հաղթող ճանաչված քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջազգային համագործակցության բաժնի  գլխավոր  մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված  մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության  պետի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման  բաժնի պետի  (ծածկագիր՝ 22-34.8-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության  և  կոշտ  թափոնների կառավարման վարչության կապիտալ ծրագրերի աջակցության բաժնի ավագ մասնագետի   (ծածկագիր՝ 22-33.4-Մ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության մշտադիտարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության մշտադիտարկման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Ղ4-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված  արտաքին մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.6-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված  մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ առաջին և զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.7-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման  ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության պետի (ծածկագիր 22-33.14-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության պետի (ծածկագիր 22-33.14-Ղ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-12) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջտարածաշրջանային հաղորդակցության և արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․6-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության ներդրումային ծրագրերի համակարգման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ4-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ արտաքին կապերի վարչության միջտարածաշրջանային հաղորդակցության և արարողակարգի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.4-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․6-Մ2-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության ներդրումային ծրագրերի համակարգման բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ6-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային լաբորատորիայի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.10-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի պետի (ծածկագիր 22-33.12-Ղ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքաբանական փորձաքննության բաժնի պետի  (ծածկագիր 22-33.12-Ղ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային լաբորատորիայի բաժնի պետի  (ծածկագիր՝ 22-33.10-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության մոնիտորինգի  բաժնի գլխավոր մշտադիտարկողի  (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի ավագ  մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին  մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր՝ 22-Ղ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր՝ 22-Ղ2-2)  թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության տնտեսագիտական վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը չհաղթահարելու մասին տեղեկատվություն

ՀՀ ՏԿԵՆ ներդրումային ծրագրերի համակարգման, տնտեսագիտական վերլուծության և մոնիթորինգի վարչության տնտեսագիտական վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.15-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր 22-33.12-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․4-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ վարչական վերահսկողության վարչության վարչական վերահսկողության իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.3-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․10-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային (կապիտալ) ծրագրերի աջակցության և կոշտ թափոնների կառավարման վարչության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․4-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության լիցենզավորման և թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․14-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․10-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․2-Մ4-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության կազմատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

 ՀՀ ՏԿԵՆ  տարածքային կառավարման վարչության  տարածքային զարգացման պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության կազմատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության օրենսդրության  բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր՝ 22-34.3-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի  հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի   (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության   օրենսդրության բաժնի ավագ իրավաբանի  (ծածկագիր՝ 22-34.3-Մ4-3) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին  մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և  համայնքային բյուջեների վարչության հաշվապահական հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 22-34.2-Մ2-7) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության, լիցենզավորման և թույլտվությունների վարչության ավտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականության բաժնի  մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34.14-Մ6-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման ոլորտի քաղաքականության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 22-33.12-Մ2-8) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ընդերքի վարչության ընդերքօգտագործման իրավունքի ձևավորման և կենտրոնացված մատյանի վարման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 22-33.12-Ղ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության համայնքային բյուջեների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․2-Մ2-4) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տարածքային կառավարման վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.1-Մ2-5) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33.2-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ջրառ>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Հայկական ատոմային էլեկտրակայան>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ճանապարհային դեպարտամենտ>> ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Անալիտիկ>> ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում>> ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ <<Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի մրցույթի արդյունքների հրապարակման թերթիկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության նախարարության իրավական շահերի պաշտպանության բաժնի ավագ իրավաբանի (ծածկագիր`22-34.3-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության  վարչության համայնքային տեղեկատվական հոսքերի կառավարման բաժնի գլխավոր  մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-33․2-Մ2-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման  փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ 

ՀՀ ՏԿԵՆ իրավաբանական վարչության նախարարության իրավական շահերի պաշտպանության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր`22-34.3-Մ4-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ

ՀՀ ՏԿԵՆ գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 22-34․8-Մ2-2) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ


Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին